Select language: <a href="/bg" title="Bulgarian">BG</a> | <a href="/en" title="English">EN</a>

Обществени поръчки - профил на купувача

Природозащитен център "Натура"

гр. Враца
ул. Поп Сава Катрафилов
092 66 03 18

НАТУРА 2000 България

Проект "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България"

Откриване на фотоизложба „Нощ сред приказки и легенди”

Дирекция на ПП "Врачански Балкан" към Изпълнителна агенция по горите Ви кани да посетите откриването на фотоизложба „Нощ сред приказки и легенди” в Природозащитен център “...

RSS feedДирекция на Природен парк "Врачански балкан"
Web Design & Development:
DREAMmedia Creative Studio