Select language: <a href="/bg" title="Bulgarian">BG</a> | <a href="/en" title="English">EN</a>

Обществени поръчки - профил на купувача

Природозащитен център "Натура"

гр. Враца
ул. Поп Сава Катрафилов
092 66 03 18

НАТУРА 2000 България

Проект "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България"

Участвайте в десетото балканско преброяване на лешоядите!

На 29.11.2014 г. (събота), Дирекция на ПП „Врачански Балкан” и Дружество за защита на хищните птици ще се включат в традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди. Всич...

RSS feedДирекция на Природен парк "Врачански балкан"
Web Design & Development:
DREAMmedia Creative Studio