Контакти


Считано от 12 юни 2015 ДПП "Врачански Балкан" има нов административен офис и телефони както следва:

Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан"
3000 град Враца, 
разклона за с. Паволче

адрес за кореспонденция:

гр. Враца 3000, п.к. 241

централа: 09189 22 66

факс: 09189 24 73
e-mail: vratchanskybalkan@abv.bg