Дирекция на ПП "Врачански Балкан" с нов проект по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020

На 6 октомври 2020 г. в Природозащитен Център „Натура” бе представен проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца”, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Проектът е разработен и спечелен от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ към Изпълнителна агенция по горите. Той е насочен към организирането и провеждането на информационна кампания за възможностите на Натура 2000 зоните на територията на общините Враца, Мездра, Козлодуй и Роман.

По време на пресконференцията инж. Николай Ненчев представи основните дейности по проекта, които включват създаване на медийни партньорства, информационни срещи и обучения със заинтересованите страни, специални събития с ученици на различни възрасти, промоция на Натура 2000 зоните в традиционни масови прояви в ключовите общини.

„Целта на проекта е да бъдат обхванати минимум 10 хиляди човека. Като краен резултат ще бъде създаден капацитет в заинтересованите страни за мрежата и нейните възможности и в крайна сметка изградена и поддържана споделена визия за Натура 2000 в областта“ сподели още инж. Ненчев.
Продължителността на проекта е 18 месеца, а общата стойност е 71 400 лв. от които 60 690.00 лв. европейско и 10 710.00 лв. е национално съфинансиране.


Проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.06-10-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати