Природна забележителност Ритлите


    Уникален скален феномен с височината на скалните ребра 60- 80 м. Разположена е на левия бряг на р. Искър, срещу с. Люти брод. На север от тях е било разположено средновековното селище Коритенград и манастирски комплекс. В близост се намират: историческата местност Рашов дол, където през 1876г. са загинали в битка 10 четници от Ботевата чета и пътека „Белите скали”.

 Как да стигнем: на 27км. от гр. Враца към гр. София през Искърското дефиле.

GPS: 43º06’33.09”N 23º37’34.38”Е

Практична информация:
В близост се намират:
-
историческата местност Рашов дол, където през 1876г. са загинали в битка 10 четници от Ботевата чета.
-
Екопътека “Белите скали” , (1 ч.)

- край река Искър е разположен парк с детски люлки и възстановка на ладията на баба Илийца от Вазовия разказ „Една българка”.