Светът на лешоядите в ЦДГ "Европейчета"

  25-02-2013

На 22 февруари 2013 г. експерти от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и Природозащитен център „Натура” изнесоха образователна презентация „Светът на лешоядите” в ЦДГ „Европейчета” . Освен на снимки и рисунки, децата имаха възможност да видят тези величествени птици и в реални размери, чрез специално донесения макет на белоглав леошояд. Обучителният час беше съпроводен и с много игри, които да покажат ролята на птиците в природата и тяхното значение за човека и екосистемите. 
Инициативата е във връзка с дейностите по възстановяване на популацията беолгалвия лешояд на територията на природен парк „Врачански Балкан” по проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България”.