Три вида лешояди, наблюдавани в ПП "Врачански Балкан"

  27-06-2017

 След проведен мониторинг от орнитолози в Природен парк „Врачански Балкан“ бяха установени и трите вида лешояди, които в наши дни обитават България. Птиците са наблюдавани в периода 19-25.06.2017 г. Броят на белоглавите лешояди в момента е около 40-50 птици от които 8 двойки отглеждат малки. В района е наблюдаван неколкократно един черен лешояд маркиран с крилна марка № 88 в Национален парк „Дадя- Лефкими- Суфли“, Гърция. Един египетски лешояд е установен да се храни на площадката за подхранване на лешояди над с. Д. Озирово. Понастоящем в Европа- извън Иберийския полуостров, черния и египетския лешояд са едни от най-редките и застрашени от изчезване видове птици.


Възстановяването на популацията на белоглавия лешояд на територията на ПП «Врачански Балкан» се осъществява през последните 10 години със съвместните усилия на Дирекцията на парка и неправителствени организации (Дружество за защита на хищните птици и СНЦ „Зелени Балкани“, Фонд за дивата флора и фауна и др.).


снимки: Дружество за защита на хищните птици