Почистване на пещера Леденика

  11-05-2016

 На 17 май от 11.00 часа Дирекция на Природен парк „ Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите със съдействието на Българско пещерно дружество и Общинско предприятие „Спорт и туризъм” Враца организират почистване на пещерата Леденика.

Целта на инициативата е отстраняването на натрупаните в пещерата, в следствие ремонтните дейности и засиленият туристически поток, отпадъци. Замърсяването на пещерите оказва негативно влияние върху тяхната екосистема и променя естествената им красота.

В Леденика до момента са установени 4 вида прилепи и множество безгръбначни животни, сред които - пещерни бръмбари, паяци, многоножки, колемболи, мокрици и други. В мероприятието ще вземат участие и пещерняци от гр. Враца и гр. София, както и служители на природния парк.