Царски орли в Природозащитен център Натура

  09-02-2011

Над 40 ученика от Природо-математическа гимназия Враца и СОУ Никола Войводов присъстваха на откриването на изложбата „Съдбата на Царския орел” в Природозащитен център „Натура”. Николай Терзиев – експерт към Българско дружество за защита на птиците изнесе интересна презентация за съдбата на популацията на царски орли в България и представи основните дейности, които Дружеството полага за тяхното опазване. Постоянният мониторинг и предприемането на навременни и адекватни мерки са основните ключови моменти за опазването на тези величествени птици от изчезване. В 20 фотографии под формата на фоторепортаж посетителите ще могат да се запознаят с начина на хранене, ловуване, гнездене на царските орли, както и основните заплахи пред които са изправени.
Като атрактивна част от изложбата е фото макет на царски орел в реални размери.
Изложбата се организира от БДЗП в рамките на проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол и може да бъде посетена всеки ден от 9.00 до 17.00 в Прирозащитен център „Натура” до края на месеца.