Кампания „Ние искаме зелено бъдеще!”

Кампания „Ние искаме зелено бъдеще!” стартираха учениците от Младежки доброволчески клуб към Дирекция на природен парк Врачански Балкан.
На поредната си среща младежите изработиха коледни и новогодишни картички с природни материали, които могат да се видят и закупят в Природозащитен център Натура. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване и засаждане на местни горски видове на територията на парка през пролетта на 2010 г.
„Ако ме вземеш ще помогнеш за засаждането на едно дърво. Помогни ни да опазим природата!” е апела на младите природозащитници, който е изписан на гърба на всяка картичка. Незаконните сечи, слабото залесяване и липсата на граждански контрол върху опазването на вековните гори в парка са основните екологични проблеми според учениците. Настоящата кампания ще бъде е една малка крачка към тяхното зелено бъдеще.

Картичките могат да се закупят всеки работен ден – от 9.00 до 17.00 ч. в Природозащитен център Натура. (на Червения площад). В края на кампанията ще се отчетат събраните средства и броя на дръвчетата, които ще бъдат закупени
.