Откриване на изложба "Природните паркове в Германия"

  05-06-2019

На 06.06.2019 от 13.30 ч. по случай Световния ден на околната среда в Природозащитен център "Натура" ще бъде открита изложба на тема "Природните паркове в Германия".
Ученици от V-ти и VI-ти клас от СОУ "Васил Кънчов" Враца, изучаващи немски език са изготвили 16 постера с информация и любопитни факти за природните паркове в Германия. Ще бъде прожектиран филм за опазването на най-ценните и застрашени от изчезване видове растения и животни, както и за местата, които те обитават.