Акция на доброволци в Природозащитен център "Натура"

  30-09-2010

 На 1-ви октомври от 11 часа служителите на фирма „Експириън”, София, ще организират доброволна акация по облагородяване на района около Природозащитен център Натура. Компанията за информационни услуги редовно участва в различни доброволни акции на територията на ПП Витоша, Драгоманското блато и др. Заедно със служители на ДПП „Врачански Балкан” доброволците ще извършат дейности по оформяне на цветни лехи, белосване на бордюри и почистване на центъра. Дирекцията на Природен парк "Врачански Балкан" предварително благодари за оказаната помощ.