Мониторинг на прилепи в ДПП "Врачански Балкан"

На 26 ноември експерти от ,ДПП “Врачански Балкан”, РИОСВ - Враца” и председателя на спелеоложки клуб “Стрешеро” посетиха пещерата „Кална мътница” за извършване на третия по ред годишен мониторинг на прилепи.
По време на посещението бяха преброени около 300 прилепа от 4 вида - голям подковонос, дългопръст нощник, остроух нощник и малък подковонос.
В сравнение с данните от преди две години броя на зимуващи прилепите е драстично намалял. Според експертите основна причина за това са високите температури - нетипични за този сезон на годината. Наблюдавано е и по-ниско ниво на подпочвените води в пещера „Кална мътница”.
По време на мониторинга бяха отчетени температурата в пещерата и наличието на пещерни безгръбначни.