Празнуваме 88 години Седмицата на гората

  29-03-2013

Този празник се учередява със Закона за горите от 1925 година под името "Празник на залесяването". През първата година на отбелязване Празника са засадени 420 000 горски фиданки и са посети 20 кг горски семена, на следващата година те са съответно -3 120 000 броя и 208 кг семена. 
През годините празникът започва да се провежда в цялата страна и добива естествена популярност . 

Всяка година седмицата на гората се провежда под различно мото - като за 2013 година то е "Гората и ние".

Във връзка с празника Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" поздравява всички работници, еколози, експерти и учени в сферата на горското стопанство и им желае ползотворна и спорна работа през цялата година!