Международен ден на лешоядите

  09-09-2019

 

         В познавателна екскурзия по случай Международният ден на лешоядите проведена на 7.09.2019 г. на територията на Природен парк „Врачански Балкан“участваха 12 любители на природата. Те преминаха по маршрут в северните части на парка и наблюдаваха общо около 20 белоглави лешояда и други интересни видове хищни птици - скален орел и сокол скитник.

        Участниците в екскурзията се запознаха с биологията на белоглавия лешояд, а също така и с информация за другите три вида лешояди срещащи се в Европа. Разбраха за заплахите за лешоядните видове птици и как можем да им бъдем полезни. Научиха повече за работата на природозащитниците и дейностите по проекти свързани с опазване на лешоядите в района.

Опазването на тези птици стартира в далечната 2003 г. и продължава и до момента. Проектите се изпълняват от Дирекция на ПП „Врачански Балкан“, Дружество за защита на хищните птици, Зелени Балкани и Фонд за дивата флора и фауна.

Автор на снимките: Георги Стоянов