Експерти откриха нов вид прилеп в Природен парк „Врачански Балкан”

  29-08-2017

Нов вид прилеп беше установен от експертите от Фондация "Наука за природата" и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН по време на проведени наблюдения в Ръжишката пещера при с. Гара Лакатник. На 26.08.2017 Димитър Рагьов , Стоян Горанов и Хелиана Дундарова провеждат мониторинг на прилепи в рамките на инициативата Нощ на прилепите 2017 . По време наблюдението са установени 5 вида прилепи. Голяма изненада за експертите е откриването на екземпляри от вида Булдогов прилеп (Tadarida teniotis). До момента в този вид е наблюдаван само 8 места в Южна България. Сегашното му местонахождение е най-северната точка за вида и първото за територията на ПП „Врачански Балкан”.

Булдоговият прилеп е сред най-едрите прилепи, срещащи се в Европа. Храни се с едри летящи насекоми, а скрития начин на живот и недостъпните убежища, правят трудно откриването му. Името му идва от външният му вид, който наподобява „муцуната” на булдог. Булдоговият прилеп, както и всички останали видове прилепи са строго защитени от Българското и Европейското законодателство.