В Природен парк „Врачански Балкан” се роди първото малко белоглаво лешоядче от 70 години насам

  10-06-2015

 В Природен парк „Врачански Балкан” се роди първото малко белоглаво лешоядче от 70 години насам. Този успех дойде едва след шест години, през които бяха освободени общо 32 белоглави лешояди от адаптационната волиера край с. Долно Озирово, община Вършец. В последните години районът се превърна в любимо място за хранене и почивка на лешояди не само от Врачански Балкан. Наблюдавани са птици, пуснати в други части на Стара планина, Кресна, както и лешояди, маркирани в Хърватия, Сърбия и дори Израел. Първите опити за гнездене са регистрирани миналата година, а тази година бяха преброени пет териториални двойки. Лошото време, студът и късно падналият сняг създадоха редица пречки пред младите и неопитни птици. Но въпреки това, на бял свят се появи първото малко лешоядче.

Експертите се надяват малкото да укрепне и отрасне, като стане първият лешояд, излюпен в природата и полетял на свобода в Балкана!

снимка: Зелени Балкани