Младежки еко лагер с. Очин дол с нов кът за отдих и ограда

  10-10-2017

На 14 октомври 2017 г. от 12.00 ч. Дирекция на ПП „Врачански Балкан“ и Кметство на с. Очин дол ще открият  нов кът за отдих и ограда пред Младежки еко лагер в с. Очин дол.
Направените инвестиции са в рамките на изпълнените от Кметство на с. Очин дол проекти:
„Изграждане на кът за отдих и оформяне на околните пространства в с. Очин дол“, финансиран по програма Малки местни инициативи Община Мездра 2017 и „Дейности по благоустрояване и изграждане на ограда в с. Очин дол, община Мездра” по проект от Национална Кампания „Чиста Околна Среда” с входящ № ЧОС 4425/06.03.2017 год. – „Обичам природата и аз участвам”
В рамките на същия ден ще бъде отбелязан и оброк Св. Петка, който се намира пред Младежки еко лагер с. Очин дол.