Доброволци дискутират развитието на туризма в Природозащитен център Натура

  16-07-2010

В Природозащитен център „ Натура” доброволци от Корпуса на мира проведоха обучение пред свои бъдещи колеги на тема "Развитие на устойчив туризъм в България". Лектори на обучението бяха също доброволци от Корпуса, които вече от година работят и живеят в градовете Ловеч и Вършец и селата Ягодина и Селча. Те представиха информация за видовете алтернативен туризъм в България и потенциалните възможности за тяхното развитие, както и споделиха опит от своята работа до момента. Дискутираха се въпроси как да се стимулират местните хора и институции в развитието на устойчив туризъм и по какъв начин доброволците могат да окажат реална помощ. По време на обучението беше направена презентация от експерт на ДПП „Врачански Балкан” относно възможностите за развитие на алтернативен туризъм на територията на парка и най-често срещаните проблеми. След официална церемония, предвидена в края на месеца, новите доброволци ще заминат по техните приемни институции, част от които са на територията на Област Враца и северозападна България.