Еколози от балканския регион обединяват усилията си за опазване на природата

  15-09-2017

 На 15 септември 2017 официално стартира нова международна екологична мрежа - BalkanNatureNet. Целта на мрежата е да обедини усилията на експертите в областта на опазването на околната среда и образованието за устойчиво развитие в Балканския регион и съседните страни. Мрежата ще функционира чрез интернет платформа за споделяне и обмен на опит и ще подкрепя проекти за съвместни действия за разрешаване на общи екологични проблеми в региона.

Основателите на BalkanNatureNet са експерти от различни институции и организации, преминали специализирано обучение по проект NatuRegio, реализиран от Академията за опазване на природата Алфред Тофел (Германия). За период от 10 години през обучителната програма преминават 77 специалисти от 11 държави от Югоизточна Европа, сред които са и служители на Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“.

Основателите на мрежата вярват, че обединените усилия, споделеният опит и знания ще помогнат за решаването на важни екологични проблеми в региона.

Към момента мрежата обединява повече от 60 природозащитници, мениджъри на защитени територии, биолози, еколози, лесовъди, ръководители на проекти и други експерти от 12 държави от балканския регион и съседните страни.

Създадената уеб платформа http://www.balkanature.net предоставя възможности на своите членове за сътрудничество, споделяне на опит, обмен на знания и информация. Членството в BalkanNatureNet е безплатно и отворено за всички експерти със съответния опит и знания от балканския регион и съседните страни.
по тази програма са минали колеги от парковете