Изложба на икони в Природозащитен център "Натура"

  15-03-2010

На 17 март 2010 г. от 14.00 ч в Природозащитен център «Натура» ще се проведе заключителна пресконференция на неформална група „Еволюшън”, на която ще бъдат представени резултатите от проект „Иконата - Символ на национална идентичност”. След пресконференцията официално  ще бъде открита изложба на икони, изработени в рамките на проекта от младежи, преминали обучение по иконопис. Това е втория успешно реализиран проект на група „Еволюшън”, финансиран по Програма «Младежта в действие» 2007-2013 към Национален център европейски програми и инициативи.
Изложбата ще бъде отворена всички гости и граждани на гр. Враца до 22 март 2010 г.  в Природозащитен център «Натура».