Обновен маршрут очаква начинаещи планинари

  05-09-2015

 В каря на месец август Дирекция на ПП „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите извърши цялостен ремонт и обновяване на тематичния маршрут Планинарство за начинаещи.
Пътеката се намира в района на пещера Леденика. Освен подмяната на дървените конструкции по маршрута са изградени и нови беседки и информационни табели на български и английски език.

Маршрутът е кръгов като преминава през разнообразни терени - букова гора, открити пасища с карстови форми, скални венци и пещери. Информационни табла по оригинален и забавен начин представят основна информация за безопасно пребиваване в планината - техника на ходене и за организацията на движението, екипировка, видове биваци, туристическа маркировка, начални познания по топография и метеорология, опасности в планината и оказване на първа помощ.

Време за преминаване на маршрута - 2 часа
Изходен пункт: до ресторанта на х. Леденика
Достъп до изходен пункт: с автомобил или пеша, 16 км от гр. Враца
Трудност: средна
Подходящ сезон: пролет- есен

Ремонтът е извършен в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.

снимка: Кр. Лаковски