Рекордна численост на черни лешояди в ПП "Врачански Балкан"

  03-08-2021

 Общо 20 черни лешояди бяха засечени по наблюдения и предаватели в Природен парк Врачански Балкан през юли. Това е рекордна численост на този рядък вид за целите Балкани, извън размножителната колония в Източни Родопи, Гърция.

В последните няколко дни обстановката във Врачански Балкан е изключително динамична. В средата на юли от волиерата за адаптация бяха освободени още два черни лешояда, с които освободените тази година в района птици стават общо 9. Птиците, оцелели след пускането миналата година, които също са наоколо, са 7. Заедно с всички тези черни лешояди на площадката се хранят два „диви“ черни лешояда, които сами са долетели тук - единият е уловеният по-рано през годината в ПП „Сините камъни“ и екипиран с предавател – Ultramarin и дива птица без маркировка. Освен тях, предаватели и наблюдения засичат в района още два черни лешояди от освободените в района на Източна Стара планина. С това, карталите в района на Врачански Балкан стават общо 20!

Това е абсолютно рекордна численост на птици от вида, наблюдавани извън размножителната колония в Източни Родопи, Гърция. Популацията там от 2015 наброява 31-34 мътещи двойки, а общият брой се оценява на около 110-140 индивида (Management Body of Dadia-Lefkimi-Soufli Forest database; data aquired on 19/02/2020).

Едновременно с това, бихме искали да напомним, че преди началото на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ и първите освобождавания на птици през 2020та година, видът се считаше за изчезнал от територията на природен парк „Врачански Балкан“ от повече от 70 години. Само година по-късно бе установена и първата сформирана двойка картали в района, така че любителите на птиците и природата могат да се поздравят с първите успешни стъпки към окончателното завръщане на вида!

 

Източник на информацията: https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/Rekordna-chislenost-na-cherni-leshoyadi-izvyn-Iztochni-Rodopi.p6426

Снимки: Дружество за защита на хищните птици