Засаждане на скоруши в Природен парк" Врачански Балкан"

  07-04-2011

Във връзка със Седмицата на гората видния общественик и природолюбител Никола Нисторов дари 8 горскоплодни дръвчета – скоруши, които ще бъдат засадени на територията на Природен парк Врачански Балкан. Това е древен плодов вид, познат на
хората, населявали българските земи още от бронзовата епоха и ранния исторически период. Тя е дългогодишно, бавнорастящо и мощно развито дърво с височина 15-16 м и ширирна на короната от 10-12 до 22 м. Плодовете съдържат и 17 вида аминокиселини, като незаменимите съставляват 41-42%. Освен за хората, дървото е много полезно и за дивите животни, които се хранят с плодовете му. В тази връзка Никола Нисторов ще подари още 20 дървета, който ще бъдат засадени на територията на Държавен дивечовъден участък "Леденика".