Първото карталче в Природен парк Врачански Балкан се излюпи!

  28-04-2024

В навечерието на Великденските празници се излюпи първото черно лешоядче в Природен парк "Врачански Балкан". Родителите са и първата двойка, която загнезди на територията на парка. Птиците, кръстени от орнитолозите Котля и Вършец, са дарени от Регионалното правителство на Екстрамадура - Испания.

Мъжката птица – Вършец през 2019г. е транспортирана до България и пренасочена в Природен парк  „Врачански Балкан“ във волиерата за адаптация. Пусната е в природата през юли 2020г. Женската птица – Котля през юни 2019г. е приета в България и е пусната на територията на парка през юни 2020г.

През 2023г. двете птици сформираха двойка за първи път, но не можаха да излюпят, вероятно заради късното загнездване. 

Двойката се настани в изкуствено гнездо, направено през 2022г. от Фондация Карталско гнездо. 

Тази година те успяват за излюпят първото си малко, което е голям успех за парковата дирекция и всички организации, които работят за връщането на вида в България.

Черните лешояди са изчезнали като гнездящ вид от територията на Природен парк "Врачански Балкан" преди повече от 90 години! През 1985 година карталите са обявени в Червената книга като изчезнал вид от България. След десетилетие неуморен труд от страна на неправителствени организации, паркови дирекции и институции, както и благодарение на няколко европейски проекта е постигнат невероятен успех за завръщането на картала в България.

 

Повече информация черните лешояди и текущия проект за тяхното възстановяване в България можете да видите тук:

https://vultureslife.greenbalkans.org/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8