8 белоглави лешояда освободени в Природен парк "Врачански Балкан"

  27-10-2010

На 27 октомври 2010 г.  8 белоглави лешояда бяха освободени от волиерата, намираща се над село Долно Озирово. През 2009 г. птиците са внесени от Испания и настанени в специална клетка за едногодишен период на адаптация.
В рамките на деня се извърши едновременно освобождаване на общо 26 белоглави лешояди в четири целеви района по протежението на Стара планина – Природен парк Врачански Балкан, Национален парк Централен Балкан, Природен парк Сините камъни- гр. Сливен и край гр. Котел. На тези места за период от пет години ще бъдат освободени общо над 150 лешояди, внесени от Испания.
Тази дейност е важна стъпка от дългосрочния международен проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски видове лешояди в България”. Според предварително направени изследвания районът на с. Долно Озирово е едно от най-подходящите места в България за белоглавия лешояд, поради наличието на големи скални масиви и благоприятни климатични условия.
Белоглавият лешояд е една от най-големите птици в България, с размах на крилата около 2,70 м. Храни се само с трупове и никога не напада живи животни. В района на с. Долно Озирово има изградена площадка за изкуствено подхранване с цел подпомагане на белоглавият лешояд и други редки и защитени мършоядни видове птици.
По време на освобождаването на птиците присъстваха представители на Дружество за защита на хищните птици, РИОСВ Монтана, Регионална дирекция на горите – Берковица, кмета на с. Долно Озирово, представители на Дирекция на природен парк „Врачански Балкан”, журналисти от регионалните медии.

Дружеството за защита на хищните птици се обръща с молба към всички хора да опазват и не безпокоят белоглавите лешояди! Важно е ако видите едра хищна птица в Северозападна България - маркирана или без пръстени и крилни марки, да съобщите за това в дирекцията на ПП „Врачански Балкан”!