Започна международна конференция за опазване на лешоядите в гр. Враца

  12-05-2011

„Лешоядите символизират връзката на живота със смъртта. Символ, който е просъществувал през хиляди поколения, народи и традиции и определя тези птици не само като част от еко системата, но и като нещо много по- значимо за живота на човека.” Това сподели Мишел Терас, президент на Фондация за опазване на лешоядите при откриването на 3-тата работна среща в рамките на Плана за действие по възстановяване на лешоядните птици на Балканския полуостров.
Откриването на конференцията се състоя на 11 май 2011 г. в Природозащитен център „Натура”, където се събраха над 60 експерти от 11 държави, работещи в природозащитни неправителствени и държавни организации. В рамките на 2 дена те ще представят резултатите от дейностите по възстановяване на лешоядите в отделните държави като България, Гърция, Турция, Босна и Херцеговина, Сърбия, Унгария и Македония и ще бъдат определени приоритетите за работа през следващите 4 години. „За пръв път в историята на гр. Враца се събират на едно място толкова експерти в областта на природозащитата. Щастливи сме, че на територията на Природен парк „Врачански Балкан” успешно се извършва реинтродукцията на белоглавия лешояд, което се дължи на общите усилия на много европейски организации ” сподели Николай Ненчев, директор на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”.
Лешоядите са важна част от както от еко системата, така и от икономиката на една държава. Наличието на тези птици спестява огромни средства за борба със зарази и болести, идващи от труповете на диви и домашни животни. Освен това птиците се оказват притегателна сила за туристи и орнитолози. Типичен пример е Франция, където след 40 години успешна ре-интродукция на лешояди в Пиренеите, сега хиляди туристи посещават изградените музеи и места за наблюдение на птиците в малките населени места. „Аз съм сигурен, че възстановяването на белоглавите лешояди в региона ще допринесе за развиването на еко туризма и ще се възстанови прекъснатата връзка между хората и тези величествени птици.” сподели Мишел Терас в края на прес конференцията.