Изолиране на електрически стълбове за опазване на белоглавите лешояди

  08-11-2013


На 6 Ноември 2013 г. бе извършено изолиране на опасни за белоглавите лешояди електрически стълбове в района на с. Долно Озирово (общ. Вършец, обл. Монтана). Тази акция бе продължение на същата дейност от пролетта на 2013 г. Тогава отново ЧЕЗ извърши изолирането на 14 опасни стълба със съдействието на Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП). Сега бяха изолиране 6 опасни стълба от трасе 20 кV западно край с. Д. Озирово, на което през 2012 г. загина един белоглав лешояд освободен в района по проекта „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278. Проектът се реализира от СНЦ "Зелени Балкани – Стара Загора" в партньорство с "Фонд за дивата флора и фауна".

Подобен тип дейности са от голямо значение за опазване на освободените белоглави лешояди по този проект. Данните от последните 3 години показват че загиването от електричество е най-честата причина за смъртта на освободените белоглави лешояди в различни части на България!
Всички дейности през 2013 г. по изолирането на опасните електропроводи в района на с. Д. Озирово, бяха финансирани и извършени от ЧЕЗ България. В тази връзка Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и Дружество за защита на хищните птици изказват своята голяма благодарност на ЧЕЗ България за своя практически принос за опазване на белоглавите лешояди и други редки и защитени видове птици. Дирекция на ПП „Врачански Балкан” и ДЗХП се надяват и занапред да продължи ползотворното сътрудничество за опазване на природата в този район на Северозападна България!