Среднозимното преброяване на водолюбиви птици

  18-01-2012

На 14.01.2012 г експерти от ДПП Врачански Балкан, РИОСВ Враца и Българска Орнитологична Централа взеха участие в поредното среднозимното преброяване на водолюбиви птици в района на язовир “Дъбника” и по поречието на р. Искър. Преброяването е част от Европейското проведено в периода от 13 до 15 януари 2012 год.

При наблюдението на яз. “Дъбника” екипът установи необичен за района зимен гост - звънарката. Този вид предпочита по-топъл климат по това време на годината и обикновено е по на юг в района на Средиземно море. Това е дребна птица от семейство Патицови, разред Гъскоподобни.

Освен горепосеченият вид в района на язовира бяха наблюдавани стотици зеленоглави патици, лиски. Значителен брой малки гмурци, големи корморани, и кафявоглаваи потапници.


По поречието на река Искър в участъка село Лютиброд, община Мездра, село Чомаковци, община Червен бряг от водолюбивите птици преобладаваха малки гмурци, големи корморани, бяла и сива чапла и зеленоглави патици. Соколоподобните птици бяха представени от обикновен мишелов, обикновена ветрушка и блатари. Видяхме огромно ято от над 250 броя гривяци. За наше огромно удоволствие имахме късмет да наблюдаваме риболова на земеродно рибарче и веселото подскачане на водния кос.

За разлика от миналогодишният мониторинг , когато общият брой водолюбиви птици беше над 3000, тази година птиците са значително по-малко на брой около 700.