Нов туристически продукт ще популяризира два природни парка от България и Румъния

  16-06-2023

 

  На заключителна пресконференция Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ представи резултатите  по проект DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата», ROBG-378, Договор No 64582/09.05.2019.

  Пресконференцията се състоя на 16 юни /петък/ 2023 г. в Природозащитен център „Натура“ с участието на представители на Община Враца, Община Вършец, Община Мездра, Регионален исторически музей Враца, Търговски-промишлена палата Враца, РИОСВ Враца, ОИЦ Враца, Читалище Фар 1930 с. Паволче и др. Специални гости на събитието бяха заинтересовани страни и експерти от администрацията на Природен парк „Железни врата“ Румъния. 

  В рамките на събитието бяха представени интерпретативни приложения с 3D модели на Природен парк „Врачански Балкан“ и Природен парк "Железни Врата". Благодарение на тях  посетителите и туристите в двата парка ще могат да „полетят“ и да се „потопят“ в скритите тайни на планинските райони. Също така беше презентирана и платформата www.digiparks.eu на която са качени 4 трангранчини маршрута, 3D визуализации на природните паркове и на най-интересните природни и културни забележителности. Участниците в конференцията имаха възможност да разгледат и отпечатани 3D модели на паметника на Околчица, манастира св. Иван Пусти и Куртпашовата кула, направени с  3D принтер, закупен по проекта.

  "От тук нататък ни предстои сканиране и изработване на 3D модели още обекти и територии, тъй като закупеното оборудване остава за парковите администрации. С това проектът допринесе за повишаване на квалификацията и уменията на парковите служители  и ще  осигури възможност за развиване на платформата и туристическия продукт.", сподели ръководителя на проекта Цветан Цветков.

Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.