Младежки еко лагер с нова ограда, спортна площадка и беседка

  15-10-2017

На 14 октомври (Петков ден) беше официално открит облагородения двор на Младежки еко лагер в с. Очин дол. Около сградата е поставена нова ограда, а в двора е изградена спортна площадка и кът за отдих. 

Официални гости на празника бяха председателят на Общински съвет Мездра Яна Венелинова, Секретарят на Община Мездра Севдалина Джамбазка и Директорът на Природен парк " Врачански Балкан " инж. Николай Ненчев.

Направените инвестиции са в рамките на проектите „Изграждане на кът за отдих и оформяне на околните пространства в с. Очин дол“, финансиран по програма Малки местни инициативи Община Мездра 2017 и „Дейности по благоустрояване и изграждане на ограда в с. Очин дол, община Мездра” по проект от Национална Кампания „Чиста Околна Среда” с входящ № ЧОС 4425/06.03.2017 год. – „Обичам природата и аз участвам”. Двата проекта са изпълнявани от Кметство на с. Очин дол със съдействието на Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан". 

С реализирането на тези инициативи Младежкият еко лагер се превръща в още по-привлекателно и уютно място за деца и младежи от България и чужбина.