Коалиция „ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ” провокира екологичното мислене на врачани!

  06-03-2010

Доброволците от клуб  "Зелено Бъдеще" към Природен парк "Врачански Балкан" както и много граждани и медии от град Враца взеха участие в двудневните семинари организирани от Коалиция "За да остане природа в България".

Първият семинар беше посветен на прилепите, техния начин на живот и важна роля, която изпълняват в природата и в живота на хората, както и съществуващите заплахи за тяхното оцеляване. Презентацията беше изнесена с много емоция и подкрепена с много научни факти от Антония Хубанчева от Природонаучен музей, гр.София. След семинара доброволците от клуб "Зелено Бъдеще" изявиха желание да участват тази година в Европейска нощ на прилепите, за да популяризират тяхната роля и важно значение за запазването на екологичното равновесие.

По време на втория семинар, проведен на 6 март, се представи дейността на Коалиция "За да остане природа в България".  Надежда Максимова, PR на Коалицията, презентира основните цели, инициативи и успехи на коалицията при защита на различни екологични каузи от национално и европейско ниво. Най-голям интерес и дискусия предизвикаха въпросите за генно-модифицирани организми и политиката на нашето правителството, както и съществуващите екологични проблеми в региона. Всички участници в семинара се запознаха с възможностите и методите за разрешаване на местни екологични проблеми, почерпани от опита на Коалицията.  Надежда Максимова заяви, че  Коалиция "За да остане природа в България" е готова да помогне всяка инициатива на местното население, свързана с разрешаване на съществуващи екологични проблеми и провокира гражданите за по-голяма инициативност и  гражданско съзнание по въпросите, свързани с екологичната среда в която живеем сега, за да я съхраним и за бъдещите поколения.

Видео материал: тук