Рекорден брой белоглави лешояди в ПП „Врачански Балкан”

  15-05-2014

През месеците април и май 2014 г. на територията на Дирекцията на природен парк „Врачански Балкан“ към Изпълнителна агенция по горите, в района на с. Долно Озирово, бяха наблюдавани рекорден брой белоглави лешояди.

Над 30 птици от Централен Балкан, Природен парк „Сините камъни”, Израел, Хърватия и Сърбия, бяха регистрирани и заснети в региона от експертите на Дружеството за защита на хищните птици. През последните 70 години орнитолозите наблюдаваха образуването на гнездящи двойки. През месец април бяха установени две мътещи семейства и още едно, което демонстрира брачни полети и поведение.

Експертите от дирекцията на парка и Дружеството за защита на хищните птиците се надяват в следващия месец да се похвалят с първото бебе-лешояд, излюпено на свобода след повече от половин век. Трябва да се обърне внимание на факта, че птиците са много млади и неопитни и невинаги първите им опити са успешни.

Възстановяването на популацията на тези величествени птици на територията на Стара планина, се осъществява благодарение на проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278, координиран от Зелени Балкани - Стара Загора.

 

За повече информация: 

http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=2128&cat_id=35