Природолюбители наблюдаваха лешояди във Врачанския Балкан

  02-09-2012

Над 20 природолюбители от София, Вършец и Враца наблюдаваха белоглави лешояди на територията на Природен парк „Врачански Балкан” в близост до с. Долно Озирово. Експерт от Дружество на хищните птици изнесе интересна беседа за тяхната биология, начин на живот и за усилията, които се полагат за опазването и защита им. С помощта на зрителни тръби и бинокли участниците в инициативата имаха възможност да наблюдават от близо както лешоядите, намиращи се в адаптационната волира, така и част от освободените в природата птици.

 Белоглавите лешояди са най-големите птици, които се срещат на територията на Природен парк "Врачански Балкан" с размах на крилете около 2, 70 метра. Въпреки зловещия си вид лешоядите не са типичните грабливи хищници. Те не могат да убиват и се хранят изцяло с мърша. В това е и специфичната им функция - да са естествени санитари на природата, които почистват района от зарази и от труповете на разлагащи се животни.