Конкурс „С дъх на планина“

  04-12-2023

     

По случай 34 години от обявяването на Природен парк „Врачански Балкан“ и 15 години от откриването на Природозащитен център „Натура“, Дирекция на ПП „Врачански Балкан“ организира фото конкурс за ученици „С дъх на планина“.
В конкурса могат да вземат участие ученици от 8 до 12 клас от област Враца и Монтана. Всеки участник може да кандидатства с до 3 снимки, направени на територията на Природен парк „Врачански Балкан“ в следните категории:

1. Природна забележителност и пейзаж

2. Туризъм и свободно време в планината

 

Приемат се цифрови изображения, само във формат .jpg или .jpeg формат, не по-големи от 8MB. Заедно със снимката се изпращат имена на автора, телефон за връзка и e-mail. Изпращайте своите фотографии на ел.поща: vratchanskybalkan@gmail.com до 19 декември 2023!

 

 

 

 

Условия

• Право на участие имат всички ученици от 8 до 12 клас от областите Враца и Монтана. Под участник се разбира лицето, което изпраща снимка.


• Фотографиите трябва да са авторски и да са от територията на Природен парк "Врачански Балкан". За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в мейла с който снимките са изпратени за конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.
Точно и коректно се попълват трите имена на участника, телефон за връзка и е-маил, както и заглавието на снимките и се изпращат на ел. поща: vratchanskynalkan@gmail.com

• Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители.

• С  изпращането на снимките всеки участник автоматично се съгласява с условията на настоящия регламент и дава съгласието си изпратената от него снимка да бъде публикувана на Facebook страницата и сайта на ДПП "Врачански Балкан" и ПЦ "Натура"
• Организаторът не носи отговорност при възникване на спорове между участниците в конкурса и трети лица относно авторски права по отношение на изпратени за конкурса снимки.

Защита на личните данни
• Авторските права върху снимките не се прехвърлят на организатора и остават на техните автори.
• В случай, че на фотографията са заснети хора, авторът декларира тяхното съгласие за публикуване на фотографията.
• Личните данни на участниците – телефони и имейл адреси – няма да бъдат публикувани. Те ще се използват само за уведомяване на печелившите.
• Лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато го изисква законът.
• Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си и правата организаторите да ги използват по следния начин:
• да ги публикуват на сайта и фейсбук страницата на ДПП "Врачански Балкан" и ПЦ "Натура" и включването им в бъдещи рекламни материали с упоменаването на автора на снимката;
Технически изисквания към фотографиите
• Приемат се до 3 броя цифрови изображения, само във формат .jpg или .jpeg формат, не по-големи от 8MB.
• До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация за участие.
• Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация за участие в конкурса.
Класиране
Снимките ще бъдат оценявани от комисия от служители на ДПП "Врачански Балкан", ПЦ "Натура" и поканени професионални фотографи. 
Победителите ще бъдат оповестени на 21 декември 2023 на страниците на  ДПП "Врачански Балкан" и ПЦ "Натура"!

Определените 3-ма победители във всяка категория ще получат грамоти и награда (външна батерия) за съответно първо, второ и трето място. Всеки участващ ще може да получи и сертификат за участие.

Предвидени за по 3 награди (преносими външни батерии) за всяка категория!