Още 10 черни лешояда в Природен Парк "Врачански Балкан"

  09-05-2022

   На 5.05.2022 г. пристигнаха 10 черни лешояда от Испания по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“. Те бяха обезпаразитени, маркирани с индивидуални пръстени и настанени в адаптационната волиера над с. Долно Озирово. 

       Тези птици са третата група лешояди през последните три години, която пристига в Природен парк „Врачански Балкан“ по проекта за възстановяване на този вид от България. След период на адаптация във волиерата над с. Д. Озирово, лешоядите ще бъдат пуснати на свобода. Преди това всяка птица ще бъде маркирана с предавател, което ще даде възможност за детайлното проследяване на живота им в природата.