Започва сторежа на нов посетителски център в с. Лютиброд

  09-03-2015

 Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите организира церемония „Първа копка” на Посетителски център, който е част от изпълнението на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, Номер на договора: DIR-5113326-C-005, Номер на проекта: DIR-5113326-10-108.
Церемонията ще се състои от 11.00 ч. на 13.03.2015 г. в с. Лютиброд.

Посетителският център ще бъде разположен в близост до мемориален комплекс „Баба Илийца” в с. Лютиброд. Мястото предоставя изключителна гледка към природния феномен Ритлите и Искърското дефиле. През 1871 уникалната природа вдъхновява прочутия унгарски пътешественик Феликс Каниц, който описва мястото с думите: „.А тук природата е най-романтична!“.
Районът е богат на природни, културни и исторически забележителности. Тук се намират едни от най-интересните скални образувания на Искърския пролом - „Ритлите”. На 3 км от селото сред уникални скални масиви е разположен Черепишкият манастир. В района мога да се посетят още екопътека Белите скали, местността "Рашов дол", връх Околчица, музея баба Илийца в с. Челопек.
Посетителският център ще предоставя на туристите информация за природните забележителности, туристически атракции и местата за настаняване в района. Друга основна функция на центъра ще бъдат образователни дейности с деца и младежи. Вътрешната експозиция ще бъде свързана с природните и историческите забележителности в района. Центърът в Лютиброд е втория център , който се изгражда на територията на Природен парк „Врачански Балкан” в рамките на проекта. Целта е да се осигури по-добро обслужване на посетителите като се обхванат основните подходни точки към Природния парк.