Израелски белоглав лешояд край волиерата във Врачански Балкан!

  11-09-2010

На 9-10 септември 2010 г. Георги Стоянов от Дружество за защита на хищните птици наблюдава на адаптационната волиера във Врачански Балкан 3 годишен, див белоглав лешояд, маркиран в Израел.
Птицата се задържа в района и е наблюдавана кацнала върху адаптационната волиера, където в момента се намират 14 белоглави лешояди, внесени от Испания. На 9-10 септември 2010 г., Георги Стоянов успява да я разгледа отблизо и установява черен пръстен с бели букви Н13 на левия крак и зелен пръстен НВ на десния. При кореспонденция с Охад Хатзофе от Израел, стана ясно, че тази птица е маркирана в планината Кармел в Израел през октомври 2007 като нулевогодишна уловена птица. Същата птица е наблюдавана още в Дадя, Гърция и Босфора, Турция през 2008 г. и обратно в Израел през 2009 г.

Волиерата във Врачански Балкан е една от четирите изградени по проекта LIFE08 NAT/BG/278 за реинтродукция на белоглавия лешояд по протежението на Стара планина от Зелени Балкани, Фонда за Дивата Флора и Фауна и Дружеството за защита на хищните птици. Осем от птиците ще бъдат пуснати в средата на октомври на територията на Природен парк "Врачански Балкан" . Екипът на проекта и Дирекцията на парка се надява, те да се задържат в района, а защо не и да привлекат диви лешояди, като гостът от Израел!