6 излюпени лешоядчета в Природен парк "Врачански Балкан"

  17-05-2017

Осем двойки белоглави лешояди са наблюдавани в Природен парк "Врачански Балкан". В четири от гнездата има малки, за които възрастните белоглави лешояди се грижат редовно. Две от гнездата са в дълбоки ниши и поради липсата на видимост и все още не може да каже със сигурност на какъв етап е гнезденето при тези двойки. Над град Враца има други две гнезда, които също имат малки. За 2017 г. до момента с тях общия брой на сигурните гнезда е осем, а на излюпените малки шест. Наблюденията са извършени от Дружество за защита на хищните птици.