Експерти от ДПП "Врачански Балкан" популяризираха Натура 2000 в гр. Мездра

  06-05-2022

 

   С информационна шатра за защитените зони по "Натура" 2000 Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" на 4 и 5 май взе участие в Международния детски фестивал "Мездра Май" в гр. Мездра. Щандът на Дирекцията беше оборудван с различни интерактивини занимания за малки и големи. Посетителите можеха да се снимат с фото рамка на мечка и бухал, да премерят с ръце размаха на крилата на лешояд, скален орел и сокол скитник, да надникнат в тайните на пещерите, а чрез специални очила да видят как виждат различните видове животни. За най-малките бяха организирани и забавни игри, които ги запознаваха със защитените видове животни и местообитания. Голям интерес предизвика костюма на белоглав лешояд. На щанда беше представена и продукцията на регионален билко производител от с. Зверино. В дните на фестивала над 1500 посетители преминаха през щанда за Натура 2000.

   Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ изпълняван от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.