ДПП “Врачански Балкан” подписва договор за финансиране на проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

  31-07-2009

  
Днес, 31 юли 2009 г. ДПП “Врачански Балкан” подписва договор за финансиране на проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” - „Горски дом” - Създаване на Многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на Природен парк „Врачански Балкан”.   
  Проектът предвижда изграждането, обзавеждането и оборудването на Многофункционален център за ключови природозащитни дейности „Горски дом”. В сградата на парка, намираща се в местността Варовитица ще бъдат обособени помещения за кабинети, лаборатория, семенна и вегетативна банка за растения, места за настаняване, общи и складови помещения. В рамките на проекта ще бъдат реализирани три пилотни проекта за опазване и възстановяване на застрашени видове и хабитати на територията на парка.
   Предвидени са и дейности за повишаване на общественото съзнание в сферата на природозащитата, чрез привличане на общественото внимание и ангажиране на местите общности в проблемите на опазването на биологичното разнообразие.
   Продължителността на проекта е 36 месеца и се очаква да приключи през 2012 г.
    Партньор по проекта е Община Враца.