С 3,2 тона отпадъци по-малко в ПП "Врачански Балкан"

  12-05-2012

Около 30 доброволци от Еко клуб "Зелено Бъдеще", МБЧК- Враца, СОУ "Никола Войводов" , фирма Булнед и граждани се присъединиха към почистването на Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" в рамките на кампанията "Да изчистим България за един ден". За 2 часа бяха събрани над 3 тона отпадъци предимно от пластмаса, автомобилни гуми и строителни отпадъци. Бяха почистени две маркирани предварително точки в близост до Ботев път и с. Паволче.