Годишен мониторинг на прилепи в пещера "Кална мътница"

  14-12-2011

На 13 декември експерти от ,ДПП “Врачански Балкан”, РИОСВ - Враца” и спелеоложки клуб “Стрешеро” посетиха пещерата „Кална мътница” за извършване на годишен мониторинг на прилепи.
Наблюдаваните зимуващи колонии наброяват над 1300 броя прилепи , отнесени към четири вида – Голям и малък подковонос, Дългопръст нощник и воден нощник. В сравнение с миналата година броят на зимуващите прилепи се е увеличил като се е запазило видовото разнообразие. По време на посещението бяха наблюдавани и пещерни паяци и многононожки.
Данните от мониторинга ще бъдат изпратени на Изпълнителната агенция по околната среда и включени Националната система за мониторинг на околната среда.