25 години от създаването на Дирекция на природен парк «Врачански Балкан»

  29-03-2021

   

    През месец март 2021 година се навършват 25 години от създаването на Дирекция на природен парк «Врачански Балкан». Тя е основана със Заповед N63 от 15.02.1996 г. на тогавашния Комитет по горите, за да осъществява управлението на защитената територия „Врачански Балкан“. От създаването си до момента администрацията се ръководи от инж. Николай Ненчев. На 29 март 1996 година са назначени и първите служители.  

  С приемането на Плана за управление на ПП „Врачански Балкан“ се определят и основните приоритети за работа на Дирекцията. Това са опазване на биоразнообразието, насърчаване на устойчиви форми на туризъм, изграждане на паркова инфраструктура, образователни дейности и връзки с обществеността. Към момента общия брой на служителите е 12 човека, от които 8 са с над 20 години стаж в дирекцията, а трима от тях работят от нейното създаване. Дирекция на ПП „Врачански Балкан“ е част от структурата на Изпълнителна агенция по горите.