Етичен кодекс

Регистър на Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ
размер: 881 KB
[СВАЛЯНЕ] 18-05-2020 г.
Регистър на Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ
размер: 325 KB
[СВАЛЯНЕ] 12-12-2019 г.
Анкета
размер: 159 KB
[СВАЛЯНЕ] 04-09-2019 г.
Протокол обществена информация
размер: 37 KB
[СВАЛЯНЕ] 04-09-2019 г.
Заявление за достъп до информация
размер: 118 KB
[СВАЛЯНЕ] 04-09-2019 г.
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
размер: 158 KB
[СВАЛЯНЕ] 04-09-2019 г.
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси-2019
размер: 1052 KB
[СВАЛЯНЕ] 10-06-2019 г.
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси-2018
размер: 1976 KB
[СВАЛЯНЕ] 10-06-2019 г.
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
размер: 30 KB
[СВАЛЯНЕ] 13-09-2016 г.
Етичен кодекс
размер: 267 KB
[СВАЛЯНЕ] 09-05-2016 г.