Етичен кодекс

Регистър на Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ
размер: 1417 KB
15-05-2023 г.
Регистър на Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ
размер: 79 KB
19-05-2022 г.
Регистър на Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ
размер: 1151 KB
17-05-2021 г.
Регистър на Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ
размер: 881 KB
18-05-2020 г.
Регистър на Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ
размер: 325 KB
12-12-2019 г.
Анкета
размер: 159 KB
04-09-2019 г.
Протокол обществена информация
размер: 37 KB
04-09-2019 г.
Заявление за достъп до информация
размер: 118 KB
04-09-2019 г.
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
размер: 158 KB
04-09-2019 г.
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси-2019
размер: 1052 KB
10-06-2019 г.
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси-2018
размер: 1976 KB
10-06-2019 г.
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
размер: 30 KB
13-09-2016 г.
Етичен кодекс
размер: 267 KB
09-05-2016 г.