ДПП „Врачански Балкан ” започва изграждането на Посетителски център

  14-11-2013

Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите ще направи първа копка за построяването на Посетителски център на 18 ноември 2013 г., понеделник, от 13.00 ч. в местността „Копана Могила”.

Центърът ще изпълнява посетителска, комуникационна, образователна и управленска функция. В него ще бъдат разположени администрацията на Дирекцията на парка, образователно-интерпретативен център и контролна зала за наблюдение.

Участие в събитието ще вземат: кметът на община Враца, представители от Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите и Изпълнителна агенция по горите.

Мероприятието е част от проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”