Фото изложба в Природозащитен център "Натура"

  23-06-2011

На 22 юни 2011 г. в Природозащитен център „Натура” е подредена нова фото изложба „.Зелени предприемачи„ Изложбата е изготвена от ученици от 5 до 9 клас от Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" в рамките на проект "Зелени предприемачи”. Изкуството "лендарт" представлява забавен начин за изразяване на собствена мисъл и развитие на потенциал. Вместо на лист хартия, лендарт произведенията се творят в природна среда, на чист въздух, чрез разнообразни материали, които могат да влязат в употреба на всеки. Снимките, които са направили, демонстрират отношението на младежите към природата и богатото въображение, което имат! Творбите и фотографиите са направени от самите участници в проекта, с помощта на учители и приятел

Изложбата може да се посети всеки ден от 9 до 17 ч. (вкл. събота и неделя) в Природозащитен център „Натура”