Международна визита в ПЦ "Натура"

  05-03-2013

 В рамките на проект ”А good education equals a good job”  по програма Коменски ученици от Италия, Германия, Полша, Турция и  Естония посетиха Природозащитен център "Натура". Заедно със своите връстници от Основно училище “Св. св. Кирил и Методий“ гр.Враца малките посетители присъстваха на увлекателна беседа за Природен парк "Врачански Балкан" и с интерес разгледаха експозициите и интерактивните табла.