Покана за пресконференция

  30-11-2018

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА
ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект „Подобряване природозащитното състояние на типове природни местообитания и видове от мрежата Натура 2000 на територията на Природен парк „Врачански Балкан” - BG16M1OP002-3.007-0009-C01


Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“ Ви кани на 05 декември 2018 г. от 13.00ч. в Природозащитен център „Натура“ (гр. Враца, ул. Поп Сава Катрафилов 27-29) на откриваща прес конференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на типове природни местообитания и видове от мрежата Натура 2000 на територията на Природен парк „Врачански Балкан” - BG16M1OP002-3.007-0009-C01.

Програма

13.00 ч – 13.15 – регистрация и кафе пауза

13.15- 13.25 – Презентация за целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта – инж. Николай Ненчев, инж. Цветан Цветков

13.25- 13.45 – въпроси и отговори


За допълнителна информация, моля свържете се с Оля Генова на телефон: 0885 36 77 84.