Познавателни маршрути и еко пътеки

Това са тематични маршрути с изградени по тях образователни и информационни табели, заслони, места за отдих, мостове, стълби и др.