Бъдещите прилепари се обучават в Младежкия интерпретационен лагер на ДПП „Врачански Балкан“ – Очин дол

  28-01-2016

 От 29ти януари до 1ви февруари в Младежкия интерпретационен лагер на ДПП „Врачански Балкан“ – Очин дол ще се проведе „Обучение за начинаещи за проучване и опазване на прилепите“. Инициативата е част от проект за повишаване на експертния потенциал за проучване и опазване на прилепите в България.

Целта на проекта е да спомогне за обмена на знания и изграждането на нови специалисти, които да са насочат към проучване и опазване на прилепите в страната. Въпреки, че България е една от страните с най-голямо прилепно разнообразие в Европа, броят на хората, работещи за проучване на прилепите е крайно недостатъчен. На практика за много територии и обекти няма достатъчно данни по отношение на прилепите. В страната няма и капацитет за оценка на въздействието на различни инвестиционни предложения върху тази чувствителна група животни. Всичко това е причина за множество проблеми в опазването на тези изключително полезни и застрашени животни.

Малко хора са запознати със значението на прилепите и нуждата от тяхното опазване. За това усилията на настоящите и бъдещите прилепари са насочени към това да приобщят повече хора към опазването на прилепното богатство на страната ни.

 

 

 


www.vr-balkan.net